FCPE17 : LIVRES LYCÉES

Coordonnées des FCPE Lycées

COORDONNEES des Conseils Locaux FCPE17 Lycées

BOURCEFRANC

FCPE LYCEE DE LA MER

05 46 99 60 60
06 32 94 45 17

fcpe.rochefort.17@wanadoo.fr

JONZAC

FCPE JONZAC

05 46 48 70 46

fcpejonzac@sfr.fr

LA ROCHELLE

FCPE LYCEE DAUTET

06 78 23 67 34

fcpe.bal-dautet@laposte.net

LA ROCHELLE

FCPE LYCEE HOTELIER

06 13 75 45 63

fcpe.lyceehotelier.17@gmail.com

LA ROCHELLE

FCPE LYCEE ST EXUPERY

06 65 68 31 90

fcpestexupery17@neuf.fr

LA ROCHELLE

FCPE LYCEE VALIN

06 79 61 26 08

livres@fcpe-valin.fr

LA ROCHELLE

FCPE LYCEE VIELJEUX

06 69 08 20 67

fcpe17vieljeux@live.fr

PONS

FCPE PONS

05 46 91 96 50

Livres gérés par JONZAC
05 46 48 70 46

fcpe.pons@wanadoo.fr

Livres gérés par Jonzac
fcpejonzac@sfr.fr

ROCHEFORT

FCPE LYCEE MERLEAU PONTY

05 46 99 60 60
06 32 94 45 17

fcpe.rochefort.17@wanadoo.fr

ROCHEFORT

FCPE LYCEE DASSAULT

05 46 99 60 60
06 32 94 45 17

fcpe.rochefort.17@wanadoo.fr

ROCHEFORT

FCPE LYCEE JAMAIN

05 46 99 60 60
06 32 94 45 17

fcpe.rochefort.17@wanadoo.fr

ROYAN

FCPE ROYAN

05 46 48 70 46

Livres gérés par JONZAC
05 46 05 57 97

fcpe.royan@gmail.com

Livres gérés par JONZAC
fcpejonzac@sfr.fr

SAINTES

FCPE SAINTES

05 46 93 08 95

fcpesaintes17@orange.fr

SAINT-JEAN-D’ANGELY

FCPE ST JEAN D'ANGELY

05 46 32 40 81

fcpe.stjeandy@gmail.com

SURGERES

FCPE LYCEE PAYS D'AUNIS

05 46 99 60 60
06 32 94 45 17

Livres gérés par Rochefort fcpe.rochefort.17@wanadoo.fr